Arvokilpi-, varoitus- ja turvatarrat

Valmistamme UL-hyväksytyistä1 polyestermateriaaleista laadukkaat erikoistarrat haastaviin kohteisiin. Arvokilpitarroja (tyyppikilpitarroja) käytetään mm. laitteiden, sähkökaappien, kaapeleiden, tietokoneiden ja autonosien pysyvään merkintään. Arvokilpitarrat kestävät hankausta, liuottimia ja korkeita lämpötiloja. Tarrat voidaan vielä suojalaminoida. Ne ovat myös RoHS-direktiivin2 mukaisia. Esipainetut arvokilvet ja tyyppikilvet soveltuvat myös tarvittaessa tulostukseen, kun haluat lisätä jonkin muuttuvan tiedon (esim. valmistumispvm, sarjanro).
PYYDÄ TARJOUS

Turvatarran tärkein tehtävä on aitouden ja koskemattomuuden todentaminen. Sillä kerrotaan, että tuotteita tai pakkauksia ei ole avattu, konetta tai laitetta ei ole luvattomasti yritetty käsitellä tai vakuutetaan, että tuote on aito ja alkuperäinen. Tarran turvaelementtejä voivat olla esimerkiksi herkkä repeytyminen tai VOID-turvatekstin kiinnittyminen tuotteeseen tarraa irrottaessa. Turvatarrat voivat olla Informassa valmiiksi painettuja tai blankoja yrityksen itse tulostettavaksi.

Meiltä löytyy myös laaja valikoima arvokilpimateriaaleille soveltuvia värinauhoja.

Varoitustarroja käytetään varoittamaan erilaisista potentiaalisista vaaroista ja riskeistä. Tarroilla voidaan toteuttaa erilaisten turvasäännösten mukaiset varoitusmerkinnät kuten mm. EU:n CLP-kemikaaliasetuksen varoitusmerkit ja –lausekkeet. Valmistamme varoitustarroja joko paperille tai kulutusta kestävälle muovimateriaalille ja valitsemme liiman lopullisen käyttökohteen mukaan.
 
1) UL-merkintä on turvallisuusmerkintä. Informa on yksi niistä harvoista yrityksistä Suomessa, joilla on oikeus käyttää valmistamissaan arvokilpitarroissa UL-merkintää. Merkinnällä takaamme tuotteen aitouden ja tuoteturvallisuuden ja että käyttämämme materiaali on UL-hyväksyttyä raaka-ainetta. Ts. tuotenäytteet on testattu ja ne vastaavat UL-turvallisuusvaatimuksia. Merkintä estää myös väärentämisen. Merkinnän avulla voidaan jäljittää tuotteen koko kuljetusketju lähtöpaikkaan.
Yhteistyö UL:n kanssa tarjoaa meille mm. uusinta tutkimustietoa, teknisiä ratkaisuja ja testauspalvelua maailmanlaajuisesti. Tämä säästää aikaa ja rahaa sekä saamaan turvallisempia ja laadukkaampia tuotteita markkinoille nopeammin. 
2)RoHS-direktiivi (The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) on Euroopan unionin säännös, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näitä aineita ovat elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi sekä palonsuoja-aineet PBB (polybromattu bifenyylieetteri) ja PBDE (polybromattu difenyylieetteri). Direktiivi on ollut voimassa 1. heinäkuuta 2006 alkaen.


 

PYYDÄ TARJOUS