Siirry suoraan sisältöön

TIETOSUOJASELOSTE Informa Oy:n sähköisiä palveluita varten

1. Rekisterinpitäjä

Informa Oy
2373505-0 
Tillinmäentie 1 B
020 7208 200
www.informa.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Karin Sädevirta
Tillinmäentie 1 B
020 7208 200
Tilaukset[ät]informa.fi

3. Rekisterin nimi

Informa Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Informa Oy tallentaa ja käsittelee asiakkaiden henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat (esim.)

 • Asiakkuuden ylläpito, kuten tilausten käsittely, toimitus, takuuasiat ja laskutus
 • Asiakkuuteen liittyvä viestintä, esim. erilaiset kampanjat
 • Väärinkäytösten estäminen

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

5. Rekisterin tietosisältö, henkilötiedot ja säilytysaika

Informa Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi 
 • Yrityksen nimi 
 • Titteli 
 • Sähköposti, kotisivu 
 • Puhelinnumero, matkapuhelinnumero 
 • Postiosoite 
 • Maksutiedot 
 • Asiointikieli 
 • Asiakasnumero 
 • Suostumukset postituksiin 
 • Asiakkuuden alkamispäivä, viimeinen yhteydenpitopäivä 
 • Toimiala 

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Suomen kirjanpitolaki asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle

6. Rekisterin tietolähteet

 • Informa Oy:n vastaa asiakkaiden tietojen oikeellisuudesta, asiakas voi ilmoittaa vääristä tietoista tiedot Informalle. 
 • Keräämme yhteystietoja asiakastapaamisissa, messuilla, sähköposteista ja puheluista. 
 • Saamme henkilötietoja uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä yhteydenottolomakkeissa
  verkkosivuillamme. 

7. Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

8. Rekisterin tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Fyysisiä tietoja säilytetään lukituissa tiloissa Informa Oy:n tiloissa. Tiloihin on pääsy vain
yrityksen henkilökunnalla. 

B Automaattisesti käsiteltävä aineisto
Informa Oy säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat tasokkaita. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Jäsenrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

 • Pyytää Informa Oy:ltä nähtäväksi häntä koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 
 • Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin 
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 • Rekisteröity voi pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itselleen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: tilaukset[ät]informa.fi 

11. Evästeiden käyttö

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Informa Oy saattaa käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista

12. Käyttäjäseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin.

Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/