Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus

Sitoudumme kaikessa toiminnassamme vähentämään liiketoimintamme ja prosessiemme haitallisia ympäristövaikutuksia sekä varmistamaan turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet kaikille työntekijöillemme. Sitoudumme poistamaan työntekoon liittyvät vaaratekijät ja minimoimaan tapaturmariskit. Noudatamme ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien vaatimuksia kestävien toimintatapojen edistämiseen. Sitoudumme jatkuvasti parantamaan toimintajärjestelmäämme sekä asettamaan ja seuraamaan tavoitteita, jotka tukevat tämän toimintapolitiikan toteuttamista. Me myös mittaamme sitä, kuinka asetetut tavoitteet on saavutettu. Jokaisella työntekijällämme on tiedossaan yrityksemme toimintapolitiikka ja jokainen työntekijämme on vastuussa näiden periaatteiden noudattamisesta työssään. Jokaisen henkilökuntaamme kuuluvan on ilmoitettava johdolle, mikäli hän havaitsee laiminlyöntejä toimintapolitiikan toteutumisessa.