Siirry suoraan sisältöön

Automaattinen etiketin kiinnitys

Etikettien tulostus ja kiinnitys kannattaa tehdä automaattisesti jo tuotannon yhteydessä. Näin vältytään ylimääräisiltä työvaiheilta. Automaattisilla applikointiratkaisuilla tuotemerkintä on tehokasta, yhdenmukaista ja tarkkaa. Automatiikka vapauttaa aikaa ja resursseja tuotannon muihin tehtäviin, jolloin myös ratkaisujen takaisinmaksuajat ovat tyypillisesti erittäin lyhyitä. Laitevaihtoehtoja ja kiinnitystekniikoita on useita ja käytettävä ratkaisu valitaankin aina tuote- ja linjakohtaiset erityisvaatimukset huomioon ottaen. 

Kiinnityslaitteiston tulee kapasiteetiltaan ja käytettävyydeltään olla valmistus-/pakkauslinjaan sopiva. Kiinnityslaitteiden yhteydessä käytetään yhä useammin myös tarkistuslukijoita mm. viivakoodien laadun, tekstin luettavuuden ja sisällön oikeellisuuden sekä tarran asemoinnin ja kiinnittymisen tarkistamiseen.

Etiketöintitekniikoita ovat mm. suora etiketin syöttö liikkuvaan tuotteeseen, suora iskuapplikointi, kierto- ja puhallusapplikointi. Etiketöinti on mahdollista tuotteen kaikille sivuille, pohjaan, kulman yli, jne. Tuotelavojen etiketöitiin käytetään perusteiltaan samoja tekniikoita, mutta laitteistot poikkeavat tuote- ja ryhmäpakkauksien etiketöintilaitteista vaadittujen erityisominaisuuksiensa vuoksi, mm. suurempi etiketin koko ja applikointilaitteistolta vaaditut pitkät ulottuvuudet.

Sinulle suosteltua
Tutustu myös näihin