Merkintäratkaisut

Tuotteen/tuotepakkauksen merkintä

Tuotteen tai sen pakkauksen merkinnällä voidaan mm. parantaa tuotteen houkuttelevuutta ja laatuvaikutelmaa, tarjota tuotteen käyttäjälle tietoa tuotteesta ja sen käytöstä, identifioida tuote tuotannon tai asiakaspalvelun tehostamiseksi, tai jäljitettävyyden mahdollistamiseksi.

Merkintä voi sisältää selväkielistä tekstiä, logoja tai muita kuvia, viivakoodeja (1D, 2D).

Me informalla tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja merkintätarpeiden ratkaisemiseksi:

Etiketöinti

Mustesuihkumerkintä

Kalvotulostus

Lasermerkintä