Merkintäratkaisut

Logistinen merkintä

Logistinen merkintä ei koske vain logistiikan ja kuljetuksen toimialoja, vaan sitä tarvitaan käytännössä kaikilla toimialoilla (kuten vähittäis- ja tukkukaupassa), joissa tuotteita varastoidaan ja kuljetetaan logistisina kokonaisuuksina. Logistisella merkinnällä merkitään pakkauskokonaisuuksia (kuten myyntieräpakkaukset ja lavakuormat), joissa tuotteet liikkuvat toimitusketjussa. Merkintä tehdään, jotta kukin logistinen yksikkö olisi jäljitettävissä ja seurattavissa, ja jotta tuotteet löytäisivät logistiikkaketjussa oikeaan osoitteeseensa. Merkinnällä ja logististen kokonaisuuksien automaattisella identifioimisella saadaan toimitusketjusta tehokkaampi ja virheettömämpi.

Logistiseen merkintään käytetään etupäässä koneluettavia 1D- tai 2D-viivakoodeja tai RFID-tunnisteita. Eri toimijoiden välisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi on luotu erilaisia standardeja, kuten GS1. Lisäksi merkinnöissä voidaan käyttää tekstiä ja logoja.

Logististen merkintöjen automatisointi parantaa merkinnän luotettavuutta. Automatisointi ei kuitenkaan aina ole mahdollista tai edes järkevää. On tärkeää, että merkinnän ammattilainen tutustuu asiakkaan logistiseen prosessiin ja osaa sitä kautta tarjota kuhunkin tapaukseen sopivaa ja tehokkainta ratkaisua.

Tarjoamme erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja logististen merkintätarpeiden ratkaisemiseksi. Meiltä saat myös Unifaun-kuljetusjärjestelmän kanssa yhteensopivat etikettitulostimet ja materiaalit.

Etiketöinti

Mustesuihku