Informa vastasi Snellmanin etikettiuudistuksen tarjoamiin haasteisiin

Kuluttajien huomiosta kilpaileminen kauppojen hyllyissä edellyttää näkyvyyteen ja erottuvuuteen panostamista tuotepakkauksissa ja etiketeissä. Kuluvan vuoden alusta voimaan tulleet päivitykset EU:n pakkausmerkintäsäädöksiin vaativat valmistajia ilmoittamaan entistä laajemmin ja tarkemmin tietoa tuotteistaan. Toisaalta myöskin kuluttajien kasvava kiinnostus ruuan sisältämiä ainesosia kohtaan lisää kysyntää tarkemmille tuotetiedoille ja vaikuttaa lisääntyvässä määrin ostopäätöksiin. Nämä suuntaukset asettavat uusia haasteita tuote-etiketeille ja etiketöintijärjestelmille.

Kuluttajalähtöisestä tuoteajattelustaan tunnettu Snellman toteutti edellä mainitut suuntaukset huomioivan etikettiuudistuksen tuorelihatuotteilleen. Perinteisen pelkästään pakkauksen yläpuolella olevan etiketin lisäksi otettiin käyttöön rasian alapuoleinen etiketti, joka taipuu myös ylös rasian sivulle. Tällä tavoin saadaan tuotteelle uusi ilme ja kaksinkertaiseksi kasvanut etikettipinta mahdollistaa samalla laajemman informaation välittämisen kuluttajille. Etiketti kertoo kaiken oleellisen tuotteen sisällöstä, ravintoarvoista ja käytöstä peittämättä pakkauksen sisällä olevan tuotteen näkyvyyttä.

Informa on vastannut Snellmanin tekemän etikettiuudistuksen tarjoamiin haasteisiin ja toimittanut Snellmanin neljään tuotantolinjaan uudet etiketöintilaitteet. ”Laitemäärän huomattavasta lisäyksestä huolimatta tuotantolinjojen läpimenokyky on ilahduttavasti pysynyt entisellään. Laitteet ovat osoittautuneet helppokäyttöisiksi ja luotettaviksi. Olemme tyytyväisiä Informaan yhteistyökumppanina.”, toteaa Snellmanin tuotantojohtaja Roland Snellman.

Muut uutiset

Lämpöpää on koneen arvokkain kulutusosa ja siitä on siksi hyvä pitää huolta.
Lisäämällä tuotekohtaiset tiedot merkinnöin esipainamisen sijaan saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä.
Informa on toimittanut Ursuitille CAB Squix -tulostinjärjestelmän korkealaatuisten tekstiilimateriaalien tulostukseen.
Informa toimitti etiketöintilinjastot Valion Haapaveden tehtaalle, jossa tehdään Suomen suosituimmat kermajuustot.
QuickLabelin uudella väritarratulostimella QL-800:lla tulostat ammattilaatuiset tuote- ja pakkausetiketit aina A4+ -kokoon asti.

Ruokakeskon varastotavaran merkitseminen vaatii pitkälle kehittynyttä etiketöintijärjestelmää. Informan kanssa Ruokakesko saa kaikki tarvittavat palvelut ja asiantuntemuksen yhdeltä ja samalta toimijalta – joustavasti.