Informa vastasi Snellmanin etikettiuudistuksen tarjoamiin haasteisiin

Kuluttajien huomiosta kilpaileminen kauppojen hyllyissä edellyttää näkyvyyteen ja erottuvuuteen panostamista tuotepakkauksissa ja etiketeissä. Kuluvan vuoden alusta voimaan tulleet päivitykset EU:n pakkausmerkintäsäädöksiin vaativat valmistajia ilmoittamaan entistä laajemmin ja tarkemmin tietoa tuotteistaan. Toisaalta myöskin kuluttajien kasvava kiinnostus ruuan sisältämiä ainesosia kohtaan lisää kysyntää tarkemmille tuotetiedoille ja vaikuttaa lisääntyvässä määrin ostopäätöksiin. Nämä suuntaukset asettavat uusia haasteita tuote-etiketeille ja etiketöintijärjestelmille.

Kuluttajalähtöisestä tuoteajattelustaan tunnettu Snellman toteutti edellä mainitut suuntaukset huomioivan etikettiuudistuksen tuorelihatuotteilleen. Perinteisen pelkästään pakkauksen yläpuolella olevan etiketin lisäksi otettiin käyttöön rasian alapuoleinen etiketti, joka taipuu myös ylös rasian sivulle. Tällä tavoin saadaan tuotteelle uusi ilme ja kaksinkertaiseksi kasvanut etikettipinta mahdollistaa samalla laajemman informaation välittämisen kuluttajille. Etiketti kertoo kaiken oleellisen tuotteen sisällöstä, ravintoarvoista ja käytöstä peittämättä pakkauksen sisällä olevan tuotteen näkyvyyttä.

Informa on vastannut Snellmanin tekemän etikettiuudistuksen tarjoamiin haasteisiin ja toimittanut Snellmanin neljään tuotantolinjaan uudet etiketöintilaitteet. ”Laitemäärän huomattavasta lisäyksestä huolimatta tuotantolinjojen läpimenokyky on ilahduttavasti pysynyt entisellään. Laitteet ovat osoittautuneet helppokäyttöisiksi ja luotettaviksi. Olemme tyytyväisiä Informaan yhteistyökumppanina.”, toteaa Snellmanin tuotantojohtaja Roland Snellman.

Muut uutiset

Uusi XPA 934 on huolellisen tuotekehityksen tulos, täysin uudistettu tulostava applikaattori.  XPA-sarja tulee korvaamaan aiemmat ALX-tuotelinjan laitteet.
OKI:n Pro Series 1050 väritarratulostin vie luovuutesi täysin uudelle tasolle.

Tiflex HRP R4 on kustannustehokas merkintälaitteisto saha- ja puunjalostusteollisuuteen. 
EBS Handjet 260 on innovatiivinen, käsikäyttöinen merkintälaite, joka vie tuotemerkinnän uudelle tasolle.
Kiaro! QL-120:llä tulostat entistä nopeammin huippulaatuisia värietikettejä tuotteisiisi sekä logistisiin pakkauksiin.
Uuden etiketöintijärjestelmän ansiosta voitiin tarralaadut yhtenäistää ja luopua kieliversioiden esipainattamisesta.