Informa vastasi Snellmanin etikettiuudistuksen tarjoamiin haasteisiin

Kuluttajien huomiosta kilpaileminen kauppojen hyllyissä edellyttää näkyvyyteen ja erottuvuuteen panostamista tuotepakkauksissa ja etiketeissä. Kuluvan vuoden alusta voimaan tulleet päivitykset EU:n pakkausmerkintäsäädöksiin vaativat valmistajia ilmoittamaan entistä laajemmin ja tarkemmin tietoa tuotteistaan. Toisaalta myöskin kuluttajien kasvava kiinnostus ruuan sisältämiä ainesosia kohtaan lisää kysyntää tarkemmille tuotetiedoille ja vaikuttaa lisääntyvässä määrin ostopäätöksiin. Nämä suuntaukset asettavat uusia haasteita tuote-etiketeille ja etiketöintijärjestelmille.

Kuluttajalähtöisestä tuoteajattelustaan tunnettu Snellman toteutti edellä mainitut suuntaukset huomioivan etikettiuudistuksen tuorelihatuotteilleen. Perinteisen pelkästään pakkauksen yläpuolella olevan etiketin lisäksi otettiin käyttöön rasian alapuoleinen etiketti, joka taipuu myös ylös rasian sivulle. Tällä tavoin saadaan tuotteelle uusi ilme ja kaksinkertaiseksi kasvanut etikettipinta mahdollistaa samalla laajemman informaation välittämisen kuluttajille. Etiketti kertoo kaiken oleellisen tuotteen sisällöstä, ravintoarvoista ja käytöstä peittämättä pakkauksen sisällä olevan tuotteen näkyvyyttä.

Informa on vastannut Snellmanin tekemän etikettiuudistuksen tarjoamiin haasteisiin ja toimittanut Snellmanin neljään tuotantolinjaan uudet etiketöintilaitteet. ”Laitemäärän huomattavasta lisäyksestä huolimatta tuotantolinjojen läpimenokyky on ilahduttavasti pysynyt entisellään. Laitteet ovat osoittautuneet helppokäyttöisiksi ja luotettaviksi. Olemme tyytyväisiä Informaan yhteistyökumppanina.”, toteaa Snellmanin tuotantojohtaja Roland Snellman.

Muut uutiset

Markem-Imajen ja Informan välinen yhteistyö on kestänyt jo useamman vuoden ajan. Tähän mennessä Informa on myynyt Markem-Imajen merkintälaitteita ja -tarvikkeita sekä toimittanut asennus- ja huoltopalveluita Markem-Imaje Finlandin rinnalla. Nyt tämä yhteistyö syvenee uuden jakelusopimuksen myötä ja Informasta tulee ainoa jakelija Suomessa. 
GS1 Finland määrittelee lavamerkintöjen standardin. Informa tarjoaa asiakkailleen kaikki standardinmukaiset laitteet, tarvikkeet, ohjelmistot ja materiaalit standardinmukaisten lavalappujen tulostamiseen. Nyt myös kätevästi ja edullisesti ELLI-pilvipalveluna.
9330 on tehty tämän päivän merkintätarpeisiin. Se on järkevä ratkaisu merkintään järkevään hintaan!
 
​Maus Stixx palon estotarra taistelee tulta vastaan. Kemiallinen reaktio vapauttaa vaarattomia kaasuja, jotka sammuttavat samassa tilassa olevat palavat hiukkaset.

Tilaa suu-nenäsuojat henkilökuntasi käyttöön ja varmista kaikille turvallinen ja suositusten mukainen liikkuminen. Oikein käytettynä suu-nenäsuojus ehkäisee virusten ja bakteerien leviämistä sekä suojaa roiskeilta, pölyltä ja siitepölyltä. Maski myös auttaa vähentämään tarpeetonta kasvojen koskettelua ja näin vähentää tautien leviämistä kosketustartuntana käsien välityksellä. 

Informa Oy on tällä hetkellä 100 % toimintakykyinen. Olemme varautuneet seuraavin järjestelyin koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja toimintakykymme sekä terveytemme turvaamiseksi. Seuraamme jatkuvasti tilannetta sekä viranomaisohjeita ja päivitämme tarvittaessa ohjeistusta henkilöstöllemme.